EN RU CN
Эхлэл Байгууллага Бүтээгдэхүүн Бизнес санал Өргөдөл, гомдол Гэрээний загвар Баруун бүсийн форум Баруун бүсийн үзэсгэлэн

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ гэж юу вэ?

“Өргөдөл, гомдол” нь бизнес, бизнесийн орчин дахь хүнд суртал, дарамт шахалт, бизнест учирч буй хүндрэл бэрхшээлийг холбогдох байгууллагад хүргэж шийдвэрлүүлэхийн тулд олон нийтэд хандан дэмжлэг авч МҮХАҮТ-аар дамжуулан дуу хоолойгоо хүргэх зорилго бүхий хэрэглэгч олон нийтэд зориулсан хэсэг юм. 

Анхааруулга: Танай байгууллагын оруулсан өргөдөл, гомдол зорилгодоо хүрч олон нийтийн дэмжлэгийг авсан тохиолдолд Танхимаар дамжуулан дуу хоолойгоо хүргэх боломжтой болно. Дэмжигчдийн тоо системээс өгсөн зорилтот тоонд хүрснээр зорилгодоо хүрсэн гэж ойлгоно.