EN RU CN
Эхлэл Байгууллага Бүтээгдэхүүн Бизнес санал Өргөдөл, гомдол Гэрээний загвар Баруун бүсийн форум Баруун бүсийн үзэсгэлэн

Өргөнсэлэнгэ 104 радио ХХК

Орон нутгийн гишүүн member
Шинэчлэгдсэн огноо: 2021.10.14 10:59
Эдийн засгийн ангилал: Салбар: Чиглэл:
ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА Хадлан бэлтгэл

Байгууллагын хаяг:

Монгол улс, Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум (2-р баг, Цагаан-Эрэг)

Байгууллага 70363988
  • Ойн аж ахуй, мод бэлтгэл